Vertegenwoordiging vakbonden in COR

0

“Volgens de vakbonden moet artikel 34 van de WOR zo worden gelezen dat alle vakbonden met leden in de samenstellende OR ook in de centrale OR (COR) zijn vertegenwoordigd. Klopt dat?”

Het is een creatieve uitleg van de wettelijke bepaling dat het reglement van de COR moet bevorderen dat de verschillende groepen in de onderneming werkzame personen in de samenstelling van de COR terug te vinden zijn.

Maar het lijkt ons niet de meest voor de hand liggende interpretatie. De bestuurder is de eerstverantwoordelijke voor het (voorlopig) reglement van de COR en hij zal zich daarbij sterk laten leiden door de mening van de ondernemingsraden. De vakbonden worden vervolgens in de gelegenheid gesteld hun commentaar te geven, maar de bestuurder is niet verplicht hiernaar te handelen.

Binnen de grenzen van het vastgestelde reglement zijn het vervolgens de OR’en die hun afvaardiging in de COR benoemen. Hopelijk laten deze zich hierbij primair leiden door de belangstelling en de capaciteiten van de kandidaten.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer