Waar op letten bij invoer opleidingsplan?

0

“De bestuurder wil een opleidingsplan invoeren. Waar
moet de OR op letten?”

De OR heeft instemmingsrecht op een opleidingsplan. Als de zaak ook in de CAO is geregeld beperkt dat recht zich tot die aspecten die de CAO niet al dwingend vaststelt.

De OR ziet er daarbij wel op toe dat de betreffende bepalingen in het plan correct worden nageleefd. Let vooral op gelijke behandeling. Hebben alle medewerkers evenveel kans om een opleiding te volgen? Of kan het management dat naar eigen goeddunken bepalen?

Dezelfde vraag kan gesteld worden over een terugbetalingsregeling: is die voor iedereen hetzelfde? Zijn er afspraken gemaakt over bezoldiging na afronden van een opleiding?

Dring aan op een goed onderbouwd plan, met een inventarisatie van opleidingsbehoeften en -noodzaak en vraag zonodig om meerdere offertes van opleidingsinstituten.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer