Wat doen we met dit arbeidsconflict?

0

“Een medewerker heeft zijn arbeidsconflict
aan de OR voorgelegd. Wat moet de OR hier mee?”

Bij een arbeidsconflict heeft een OR formeel geen rol. Het is een individueel gebeuren en de taken en bevoegdheden van een OR zijn gericht op algemene besluiten. Voor individuele belangenbehartiging is de vakbond de eerst aangewezen partij.
Dat wil niet zeggen dat een or-lid zich niet op een of andere wijze bezig kan houden met een individueel ‘geval’, maar dan op persoonlijke titel. Zo niet, dan ontstaat al gauw het risico dat zijn optreden het functioneren van de raad als collectief beïnvloedt. Dat kan zowel negatief uitpakken op de relatie met de directie als op die met de achterban.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer