Wat is de besluittermijn voor een instemmingsaanvraag?

0

“Is er een vastgestelde termijn voor de OR om te
besluiten op een instemmingsaanvraag?”

De wet spreekt zich hier niet over uit. Al is het inmiddels wel duidelijk dat de redelijkheid bepaalt hoe lang de OR over zijn besluit mag doen. Dat ligt ook voor de hand, want het ene instemmingverzoek is het andere niet. De voor de OR benodigde tijd is onder meer afhankelijk van
ontvangen voorinformatie:
• is er al eerder over gesproken
• wist de OR dat er in deze periode hiervoor instemming zou worden gevraagd
• de compleetheid van het verzoek (moeten er veel aanvullende vragen worden gesteld en beantwoord)
• de planning van de eerstvolgende overlegvergadering waarin over het voornemen gesproken kan worden
• de faciliteiten waarover de OR beschikt (met name de urenvrijstelling).

Zorg in ieder geval voor voldoende tijd om de betrokken achterban te raadplegen. Een eenzijdig opgelegde termijn is in geen geval aanvaardbaar. Het is aan te bevelen van geval tot geval met elkaar een termijn af te spreken en daarbij ook duidelijk te benoemen aan welke voorwaarden moet worden voldaan om die termijn haalbaar te maken.

 
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer