Wat is de rol van de OR in de RI&E?

0

“Wat zijn nu precies de bevoegdheden van de ondernemingsraad bij de RI&E?”

Laten we eerst vaststellen dat de algemene bevoegdheden van informatie en overleg natuurlijk ook bij de Risico-Inventarisatie en Evaluatie gelden. De Arbowet bevestigt dat zelfs. Het adviesrecht is hier niet speciaal aan de orde; het instemmingsrecht des te meer.
Dat begint al op het moment dat er besloten moet worden over de opzet van de RI&E : de RI&E kan pas worden uitgevoerd als de ondernemingsraad heeft ingestemd met de organisatie ervan. Dan is er het moment waarop het geïnventariseerde wordt beoordeeld, de evaluatie. Welke risico’s wegen het zwaarst, wat kunnen we wanneer aanpakken? Ook deze keuzes vallen onder het instemmingsrecht van de OR. De raad wordt daarbij gesteund door het inhoudelijk advies van de arbodienst. Volgt tot slot het Plan van Aanpak, waarmee de RI&E wordt afgesloten. Met name het deel dat op korte termijn (met een jaar) moet worden uitgevoerd, valt onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer