Wat is onze adviestermijn? Kunnen wij het sociaal plan afwachten?

0

“De directie oefent druk uit op de ondernemingsraad om snel met een advies over een ingrijpende reorganisatie te komen, terwijl wij het met de vakbonden af te sluiten sociaal plan willen afwachten. Wat raadt u ons aan?”

De wet stelt geen andere eisen aan de tijd die de ondernemingsraad nodig heeft om tot zijn advies te komen, dan dat dit een ‘redelijke’ termijn moet zijn. Omdat de ondernemer eveneens geacht wordt bij de adviesaanvraag duidelijkheid te verschaffen over de personele gevolgen en de daarvoor te nemen maatregelen, ligt het voor de hand dat de OR geïnteresseerd is in de totstandkoming van het sociaal plan .

Toch accepteert de rechter niet dat de ondernemingsraad louter op grond van het nog niet afgesloten sociaal plan zijn advies uitstelt. De wetenschap dat er wordt onderhandeld is in principe genoeg. Door in zijn advies uit te gaan van de geslaagde totstandkoming van een plan met een bepaalde inhoud behoudt de raad de mogelijkheid om in het geval de zaken zich anders ontwikkelen, opnieuw advies uit te brengen.

De ondernemer mag het definitieve besluit namelijk niet nemen vóór er met de bonden overeenstemming is bereikt.
 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer