Wat kunnen wij doen nu de OR is opgestapt?

0

“De ondernemingsraad is opgestapt in verband met een slepend conflict met de directie over de toepassing van de functiewaardering uit de CAO. De directie voert zijn idee over de toepassing nu eenzijdig in. Wat kunnen we hiertegen doen?”

Niet veel, zonder OR. Een wijziging of invoering van een regeling met betrekking tot functiewaardering of beloningssystematiek valt onder het instemmingsrecht van een OR. Uiteraard binnen de grenzen die de CAO daarover bepaalt.

Als de directie deze grenzen overschrijdt, kunt u de zaak voorleggen aan de CAO-partijen of de in de CAO aangewezen interpretatie- of geschillencommissie. Is dat niet het geval, dan heeft de directie door het ontbreken van een ondernemingsraad vrij spel.

Individuele werknemers kunnen, als zij door de invoering in hun belang worden geschaad, natuurlijk altijd een procedure bij de kantonrechter starten. Maar het opstappen was beslist geen verstandig besluit. Als u uw lidmaatschap van de ondernemingsraad niet schriftelijk bij de bestuurder of ondernemer hebt opgezegd, kunt u misschien nog op uw besluit terugkomen en alsnog het instemmingsrecht uitoefenen.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer