Welke bevoegdheidsverdeling tussen COR en overige OR’en?

0

“Ons bedrijf is één van de dochters van een
holding. Alle dochters hebben hun eigen ondernemingsraad. De raden denken momenteel na over het voor en tegen van een centrale OR (COR). Welke bevoegdheden moeten de OR’en
overdragen aan een centrale OR?”

Het is juist dat de instelling van een COR ten koste gaat van de bevoegdheden van de afzonderlijke ondernemingsraden. De wet bepaalt dat de medezeggenschap over aangelegenheden die de meerderheid van de ondernemingen (of alle ondernemingen) aangaan, overgaan naar de COR.

Dat wil overigens niet zeggen dat de ondernemignsraden daarover niets meer te zeggen hebben. COR en ondernemignsraden kunnen met elkaar verdere afspraken maken en dat zelfs in hun reglementen vastleggen.

Daartegenover staat het feit dat de COR medezeggenschapsrechten kan uitoefenen over onderwerpen die nu waarschijnlijk bij geen van de ondernemingsraden aan bod komen. Denk daarbij aan besluiten die door het bestuur van de holding worden genomen.
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer