Wie initieert de medezeggenschap na samenvoeging van concernbedrijven?

0

“Wie moet het initiatief nemen voor het vormgeven van de
medezeggenschap in een nieuw bedrijf dat is ontstaan door de juridische samenvoeging
van drie bedrijven die tot dusver in concernverband opereerden? Elk van
de drie bedrijven heeft een eigen OR, er is geen centrale OR
(COR).”

De wettelijke verantwoordelijkheid ligt bij de nieuwe ondernemer, uit te oefenen door de nieuwe bestuurder. Doorgaans verrichten de bestaande ondernemingsraden het voorwerk: de keuze (één or of drie OR-en met een centrale raad) en de voorlopige reglementen.
Gebruikelijk is dat er in het adviestraject van de samenvoeging hierover al afspraken worden gemaakt. Klaarblijkelijk is dat in uw geval niet gebeurd.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer