Artikelen

123 RF

Zo beoordeel je het plan van aanpak RI&E

Elke organisatie is verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. Onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak, waarin staat...

Zo bereik je meer in de overlegvergadering

Zo bereik je meer in de overlegvergadering

Doelbewust invloed uitoefenen riekt al snel naar manipulatie. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Een ondernemingsraad die wat wil bereiken, moet zich...

Roosters aanpassen zonder instemming, dat kan toch niet?

Roosters aanpassen zonder instemming, dat kan toch niet?

Onze bestuurder heeft drie weken geleden de roosters aangepast, zonder instemming van de ondernemingsraad. Het wijzigen van de roosters was al...

CNV wil met or sociaal plan afdwingen bij Accell

CNV wil met or sociaal plan afdwingen bij Accell

Vakbond CNV Vakmensen heeft de ondernemingsraad van fietsfabrikant Accell Group gevraagd nadrukkelijk samen op te trekken bij het sociaal plan over...

De or-taken na een arbeidsongeval 

De or-taken na een arbeidsongeval

De wet is al een jaar oud - maar niet alle ondernemingsraden zijn ervan op de hoogte. Want weet jij dat je na een ernstig ongeval niet langer...

Moet de or in een Arbowerkgroep stappen? 

Moet de or in een Arbowerkgroep stappen?

In meerdere organisaties heeft de directie een Arbowerkgroep ingesteld. Vaak wordt de ondernemingsraad gevraagd om daarin één of twee leden af te...

Benadeling door niet-betalen compensatie nachtwerk 

Benadeling door niet-betalen compensatie nachtwerk

Niet in de nacht werken, wel vrijgesteld zijn als or-lid. Terecht of onterecht geen compensatie?

Or Sabic: plan verhuizing 'was al in beton gegoten'

Or Sabic: plan verhuizing 'was al in beton gegoten'

De ondernemingsraden van petrochemiebedrijf Sabic voelen zich buitenspel gezet door de directie. Knelpunt is een voorgenomen verhuizing van het...

Checklist: aandacht voor gezondheidsrisico's

Checklist: aandacht voor gezondheidsrisico's

De Arbowet verplicht werkgevers om alle risico's in de onderneming in kaart te brengen en preventieve maatregelen te nemen. Ook moet de werkgever de...

Als ondernemingsraad aan de slag met de WTP

Als ondernemingsraad aan de slag met de WTP

Koen Vermeulen, expert medezeggenschapsrecht bij GMW advocaten in Den Haag, vertelt over de belangrijke rol van de ondernemingsraad (OR) bij...