Verdieping

Zo bereik je meer in de overlegvergadering

Zo bereik je meer in de overlegvergadering

Doelbewust invloed uitoefenen riekt al snel naar manipulatie. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Een ondernemingsraad die wat wil bereiken, moet zich...

Speel je op de bal of op de man?

Speel je op de bal of op de man?

Bij de voorbereiding van de overlegvergadering met de bestuurder besteden ondernemingsraden veel aandacht aan de te bespreken onderwerpen. Maar...

'Convenant verstevigt basis tussen de or en onze bestuurder'

'Convenant verstevigt basis tussen de or en onze bestuurder'

Veel ondernemingsraden leggen afspraken met de bestuurder vast in een convenant. Wat zijn de voordelen van zo'n convenant en wat kun je er in...

Shutterstock

Onderhandelen is: medestanders inschakelen

De coronacrisis levert de ondernemingsraad in de nabije toekomst tal van onderhandelingsvraagstukken op. Hoe los je die op? Onderzoek van de Harvard...

Shutterstock

Medezeggenschap op hoog niveau

Een or heeft continu te maken met uitdagingen. Die gaan verder dan je kennis van de WOR op peil brengen. Hoe word je een sterk team dat met lastige...

||Arend van Dam

Aardig vaardig!

Ondernemingsraden worden met regelmaat geconfronteerd met juridische vraagstukken. Een deel daarvan betreft ingewikkelde kwesties als: hoe richten we...

Erik Winkelmann, or-lid Metropole Orkest: werkdruk musici hoog op agenda

Erik Winkelmann, or-lid Metropole Orkest: werkdruk musici hoog op...

Erik Winkelmann is aanvoerder contrabas bij het Metropole Orkest, het Nederlandse toporkest voor jazz en pop. Het werk in de ondernemingsraad biedt...

Nieuwe or, nieuw elan

Nieuwe or, nieuw elan

Na moeizame jaren voor de medezeggenschap is er nieuw elan gekomen met een nieuwe or bij de brandweer in Amsterdam en omstreken. Wat speelde er en...

Ja zeggen is assertief!

Ja zeggen is assertief!

In veel or-cursussen worden or-leden getraind in assertiviteit. Daarbij staat 'nee' leren zeggen centraal. Toch is nee zeggen minder effectief dan...

Luisteren naar de bestuurder!

Luisteren naar de bestuurder!

Veel ondernemingsraden investeren in vaardigheden als onderhandelen, argumenteren en presenteren. Je wilt immers beslagen ten ijs komen als je iets...