Is het verstandig om je adviesrecht te verleggen naar een OR-platform?

0

“Wij zijn als één van zeven OR’en
betrokken in een OR-platform dat als overlegorgaan optreedt voor een in
voorbereiding zijnde fusie. Nu willen sommigen dat we gezamenlijk, als platform
dus, advies gaan uitbrengen over de fusie en de voorbereiding daarop. Wij zijn
bang om daarmee invloed te verliezen.”

Laten we vaststellen dat het platform van OR’en niet sneller kan gaan dan de langzaamste van zijn deelnemers. Met andere woorden: als u geen bevoegdheden wil overdragen aan het platform, kan niemand u daartoe dwingen. Wel is het in het belang van alle deelnemende OR’en om gezamenlijk informatie uit te wisselen en te verwerven en zoveel mogelijk de vragen, adviezen en instemmingen op elkaar af te stemmen. Daarvoor is geen overdracht van (advies)bevoegdheid nodig. Alleen de wil om met elkaar te blijven overleggen.
 
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer