Omgaan met continue organisatieontwikkeling?

0

Je organisatie zit in een continu proces van organisatieontwikkeling dat verschillende advies- en instemmingsplichtige zaken behelst. Hoe ga je daar mee om?
 

Zorg voor duidelijkheid over het ontwikkelingstraject. Stappen, volgorde, fasering! Maak afspraken over de rol van de OR op de te onderscheiden momenten. Ontwikkel als OR een eigen visie op de gewenste toekomst. Wat willen we behouden, wat moet er veranderen, wat zijn kansen en bedreigingen?

Werk jezelf zo diep mogelijk in in het voorbereidend proces
– geef pre-adviezen
– zend toetsingscriteria in
– doe mee aan project- en werkgroepen

Beoordeel bij de advies- en instemmingsaanvragen wat er met de inbreng is gedaan.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer