Wanneer moeten bestuurders hun fusieplannen aan ons voorleggen?

0

“Op welk moment moet de raad bij een fusie om advies gevraagd worden?”

Vanzelfsprekend op het moment dat dit advies er nog toe doet. Met andere woorden: de bestuurder dient zijn voorgenomen besluit tijdig aan zijn ondernemingsraad voor te leggen, zodat het advies mee genomen kan worden in de definitieve besluitvorming. De raad moet verder een redelijke termijn hebben om tot zijn advies te komen. Zo kunt u terugtellend uitrekenen wanneer de OR op zijn laatst om advies moet worden gevraagd.

Medezeggenschap richt zich echter bij voorkeur op het meedenken, meepraten en meebeslissen bij de totstandkoming van de voorgenomen besluiten. U kunt over die betrokkenheid van de OR bij de ontwikkeling van de fusieplannen met uw bestuurder aanvullende afspraken maken.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer