Welke actie ondernemen wij op geruchten van overname?

0

“Ook al ontkent de bestuurder tot dusver alles,
er zijn sterke geruchten over een op handen zijnde overname door een met
naam bekende onderneming. Kan de ondernemingsraad al contact opnemen met de betreffende OR?”

De OR kan altijd met iedereen contact opnemen, dus waarom nu niet? Wel lijkt ons dat de eerste prioriteit zou moeten liggen in het krijgen van meer zekerheid over de kansen van een overname, desnoods onder het aanbieden van geheimhouding. De bestuurder is verplicht de OR inzage te geven in zijn toekomstplannen en voor een eventuele overname heeft hij de medewerking van de raad in de vorm van een overwegend positief advies nog hard nodig. Het ligt voor de hand dat de OR te zijner tijd niet zo erg zal meewerken als blijkt dat hij nu opzettelijk niet of verkeerd geïnformeerd wordt.
 
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer