Welke rol kan de OR spelen bij fusieplannen?

0

“Van de bestuurder hebben we gehoord dat we op korte termijn gaan fuseren met twee vergelijkbare ondernemingen in de regio. Omdat er geen personele consequenties te verwachten zijn, hoeft de ondernemingsraad hier volgens hem niet bij betrokken te worden. Klopt dat?”

Als het werkelijk gaat om een fusie klopt dit zeker niet. Het overdragen van de zeggenschap over de onderneming is altijd adviesplichtig. Maar ook als er een overname wordt voorbereid, is de adviesplichtigheid van het voornemen waarschijnlijk. Het gaat er dan om in hoeverre de overname personele gevolgen met zich mee brengt. Het beste is nu al alle informatie die beschikbaar is op te vragen met een beroep op artikel 31, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Bedenk dat het niet alleen gaat om de directe gevolgen voor het personeel, maar ook bijvoorbeeld om financiële gevolgen voor de eigen onderneming die te zijner tijd hun weerslag kunnen hebben op de medewerkers. Op basis van deze informatie kan de raad zijn eigen keuzes maken over de eigen rol en het moment waarop hij bij de besluitvorming betrokken wil worden.
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer