Onderwerp: Wet op de Ondernemingsraden

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is een wet ingesteld voor ondernemingsraden (OR). Elk bedrijf met ten minste 50 werknemers is verplicht om een OR in te stellen. In de WOR staat onder andere beschreven van welke rechten de OR gebruik kan maken om de medezeggenschap van werknemers in ‘de onderneming’ te realiseren. Ondernemingen met minder dan 50 werknemers zijn verplicht een personeelsvertegenwoordiging (PVT) te hebben of personeelsvergaderingen te organiseren.

Bekijk het overzicht van alle 54 wetsartikelen van de WOR

Artikelen over Wet op de ondernemingsraden

OR-werk
OR benut kracht artikel 28 te weinig

Ondernemingsraden doen zichzelf tekort door onvoldoende gebruik te maken van artikel 28 van de WOR. Het artikel is een belangrijk middel bij het creëren van een goed werkklimaat.

Arbeidsvoorwaarden
Bezuiniging KLM belemmert cao-overleg

KLM mag volgens de rechter op vluchten minder cabinepersoneel inzetten, maar de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) stelt dat KLM die bezuiniging eerst moet schrappen voordat nieuw cao-overleg kan beginnen.

1 2 3 17