Onderwerp: Wet op de Ondernemingsraden

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is een Nederlandse wet ingesteld voor Ondernemingsraden (OR). Elk bedrijf met meer dan 50 werknemers is verplicht om een Ondernemingsraad in te stellen. In de wet staat onder andere beschreven hoe een Ondernemingsraad wordt gekozen en hoe vaak er overleg per jaar moet plaatsvinden. In het geval van verkiezingen wordt er beschreven hoe en wanneer er gestemd moet worden, maar ook hoe het jaarverslag eruit moet komen te zien. Bedrijven met minder dan 50 werknemers zonder OR zijn verplicht een personeelsvertegenwoordiging (PVT) te hebben of personeelsvergaderingen (PV) te organiseren.

Artikelen over Wet op de ondernemingsraden

Wet op de Ondernemingsraden
Voorstel wijziging WOR artikel 23

Asscher heeft in een brief aan de Tweede Kamer een voorgestelde wetswijziging van de WOR toegelicht. De wijziging heeft als doel om de bestuurder en de OR jaarlijks in gesprek te krijgen over de ontwikkelingen van beloningsverhoudingen, inclusief die van het bestuur.

Wet op de Ondernemingsraden
Gemeente Amsterdam verwerpt aanbevelingen van het Hof

Op 30 maart diende het Hoger Beroep van de COR vs de Gemeente Amsterdam over het meningsverschil qua structuur van de medezeggenschap in de Gemeente Amsterdam. Het Hof heeft de COR en de Gemeente Amsterdam vervolgens aanbevolen om gezamenlijk weer om de tafel te gaan zitten en ieder wat water bij de wijn te doen.

Arbeidsvoorwaarden
IBM in overleg met OR over inkrimping

IBM Nederland is in overleg met de ondernemingsraad over een inkrimping. Het aantal van bijna achthonderd banen dat volgens sommige media op de tocht zou staan, noemde een woordvoerster evenwel ‘uit de lucht gegrepen’.

Wet op de Ondernemingsraden
Geen onderwerp voor de OR!

Er speelt zich iets af in de onderneming wat de ondernemingsraad in de overlegvergadering aan de orde wil stellen. De bestuurder wil er helaas niet over praten. ‘Dat is geen onderwerp voor de OR’, is zijn argument. Wat dan?

1 2 3 16