Pimp de WOR!

0

Van De Geus hoeven we deze kabinetsperiode
van OR-wetgeving niets meer te verwachten. ‘Pimp de WOR’ lijkt echter geen
loze kreet te worden. Hannie Stuurman van de PvdA kondigde namelijk een
initiatiefvoorstel aan.

Inhoud
•  Analyse van realistische waarnemingen

• De Geus slaat de spijker op de kop

• Honderd bonuspunten voor De Geus

• Wat gaan we eraan doen?

• Hoe bereiken we dat?

• Is een geheel nieuwe wet dan geen optie?

 

Helaas bleek onlangs dat dit voorstel niet doorgezet gaat worden. PvdA-kamerlid Stuurman beoogde samenwerking met de VVD. "Maar omdat het kabinet is gevallen en er eind november verkiezingen zijn, heeft het geen nut meer om door te gaan met het initiatiefwetsvoorstel voor een nieuwe WOR ," laat Stuurman weten. Misschien komt ze nog wel met een notitie over hoe de PvdA denkt over de toekomst van de medezeggenschap. Lees hier meer.

Het blijft echter noodzakelijk om vanuit de dagelijkse OR-praktijk eens te analyseren en ongevraagd te adviseren. En dat onder het motto ‘de beste stuurmannen varen op zee’.

 


Analyse van realistische waarnemingen
Eerst nog maar eens wat shoppen. En wel in de nog nét niet tot oud papier verwerkte analyses van minister De Geus in het wetsvoorstel WMW en de Memorie van Toelichting. Daar stond een aantal realistische waarnemingen in. Bijvoorbeeld:
• de OR is overbelast
• gebrek aan kennis is oorzaak van onvolledig gebruik van bevoegdheden
• er bestaat zorg over de relatie tussen OR en achterban
• veel werknemers hebben geen zin om lid te worden van de OR
• de naleving van de

 

De Geus slaat de spijker op de kop
De Geus heeft wat mij betreft helemaal gelijk. Eveneens van zijn hand zijn de constateringen dat algemeen erkend wordt dat effectieve medezeggenschap…
• van belang is voor het goed functioneren van de onderneming
• bijdraagt aan de kwaliteit van de besluitvorming
• bijdraagt aan betrokkenheid en vertrouwen van werknemers
• implementatie van nieuwe technologieën vereenvoudigt
• gunstig is voor de interne arbeidsverhoudingen.

 

Honderd bonuspunten voor De Geus

Ook die is helemaal waar. 100 bonuspunten voor De Geus! Appeltje-eitje zou je zo zeggen. Tenminste: als ik zijn analyse eens even heel kort samenvat. Ongetwijfeld ietwat onzorgvuldig, maar toch:
• OR-werk wordt als van groot belang voor het goed functioneren van de onderneming gekwalificeerd. De kwaliteit moet echter beter.
• OR’en zijn nu zwaar overbelast, OR-leden beschikken over onvoldoende kennis.
• Dus levert het OR-werk onvoldoende op en stellen te weinig goede mensen zich kandidaat.

 

Wat gaan we eraan doen?

Is er een remedie voor het teleurstellende gebrek aan ‘opbrengst’? We moeten meer kwaliteit in de OR brengen. Daarnaast moeten we meer kennis en vaardigheden laten opbouwen. Ook moeten we meer inzicht laten verwerven. Zo simpel is het volgens mij.

 


Hoe bereiken we dat?
Het lijkt realistisch daarbij uit te gaan van een vaak aanzienlijk verschil. Kennis, macht, ervaring, politieke behendigheid en onderhandelingsvaardigheid zijn nu in het voordeel van de bestuurder.
Doel is een impuls aan de kwaliteit van medezeggenschap in Nederland te geven. We moeten dus iets doen om de zaak beter in balans te brengen. De OR zal sterker moeten worden, zal moeten groeien.

 

Is een geheel nieuwe wet dan geen optie?
Een geheel nieuwe wet is overbodig. Die zal alleen maar weer een stortvloed aan juridische procedures oproepen voordat de jurisprudentie duidelijkheid biedt over alle nieuwe formuleringen.


 


 WOR moet worden verbeterd
• de kwaliteit van de medezeggenschap moet worden verbeterd.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer