Medezeggenschap floreert bij vertrouwen en open cultuur

Het nuttig effect van de ondernemingsraad kan worden verbeterd door een betere communicatie tussen or en bestuurder (directeur) en een actievere rol om de participatie van de medewerkers op de werkvloer te bevorderen