Contact

De website ORnet, het vakblad OR magazine en de kennisbank OR in de praktijk zijn uitgaven van VMN media. Deze uitgaven vormen een inspirerend, informatief, opiniërend, betrokken en betrouwbaar platform voor leden van ondernemingsraden en andere vormen van medezeggenschap. Het helpt de leden bij de uitoefening van hun taak en professionalisering van hun taakvervulling.

Vragen over abonnementen?

Vragen over adverteren?

Redactie

Veelgestelde vragen