Instemmingsrecht

Collectie bijgewerkt op 23-11-2023

Bij bepaalde voorgenomen besluiten heeft de bestuurder instemming van de ondernemingsraad nodig. Dit is geregeld in artikel 27 van de WOR. Hier lees je meer over het instemmingsrecht van de or.