WOR aanpassen voor datalekken?

Een nieuw artikel in de Wet op de ondernemingsraden zou de rol van de ondernemingsraad bij het melden van datalekkenu00a0kunnen verankeren.