Ook laagopgeleide wil doorleren voor zijn werk

Als laagopgeleide uitzendkrachten financieel worden ondersteund door uitzendbureau of inlener, dan wil 64 procent graag een opleiding volgen.
Delen: