Or en begroting

Heeft de ondernemingsraad adviesrecht op de begroting voor het komende jaar?
Delen: