Anoniem solliciteren nog niet populair

Sollicitanten uit etnische minderheden hebben het moeilijker op de arbeidsmarkt dan autochtonen. Anoniem solliciteren kan uitkomst bieden, maar noch de sollicitant, noch de werkgever loopt er u00a0warm voor.
Delen: