Pensioen? Begin op tijd

Er zijn continu wetswijzigingen rondom pensioenen waardoor or's er wat mee moeten. Veel or's wachten op een instemmingsaanvraag van de directie.u00a0Maar de ondernemingsraad moet veel eerder in actie komen.