Omkoping- en corruptiebeleid

Is een regeling op het gebied van omkoping en anti-corruptie advies- of instemmingsplichtig?