Klachtenrecht OR bij aanstellingskeuringen

Sinds oktober 2012 kunnen ondernemingsraden klachten indienen over aanstellingskeuringen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) van de SER. Over het algemeen worden er niet veel klachten ingediend bij de commissie.