Werkgevers moeten aan de slag met werkdruk

Werkgevers zijn verplicht om medewerkers te beschermen door PSA te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. Eu00e9n van de factoren van PSA is werkdruk. Hoewel de meerderheid van de werknemers tevreden is over de maatregelen tegen werkdruk, vindt toch ruim 40 procent dat zijn werkgever extra maatregelen moet nemen.