Tijdelijk terugtreden uit OR

Is het volgens de wor mogelijk gedurende eennzittingsperiode van 4 jaar je verkozen zetel tijdelijk af te staan, voor b.v. denperiode van 1 jaar en daarna je verkozen zetel terug te nemen en denzittingsperiode af te maken?