Instemmingsrecht bij klokkenluidersregeling?

Wat is de rol van deu00a0ondernemingsraad bij het vaststellen van een klokkenluidersregeling?nu00a0