Een ongewenste afspraak

Soms maken ondernemingsraden een afspraak met de werkgever die ze beter niet hadden kunnen maken. Zijn de werknemers aan die afspraak gebonden?
Delen: