Mag de OR onderhandelen over arbeidsvoorwaarden?

"In ons bedrijf worden de arbeidsvoorwaarden jaarlijks door de bestuurder in overleg met de ondernemingsraad vastgesteld. In hoeverre is dit voor de medewerkers bindend?"
Delen: