Medezeggenschap uitzendkrachten

Veel uitzendkrachten weten het niet, maar ook voor hen is de medezeggenschap geregeld in de Wet op ondernemingsraden.