Mag werkgever vragen naar gezondheid?

In een organisatie wil de directie jaargesprekken invoeren. De uitkomst van deze gesprekken zal ook gebruikt worden in het kader van duurzame inzetbaarheid. De werknemer wordt gevraagd hiervoor een formulier in te vullen, waarop ook specifieke vragen staan over zijn gezondheid. Zijn deze vragen wettelijk toegestaan of moet de ondernemingsraad hier op reageren?