OR wil inspraak topbeloningen

Ondernemingsraden zouden graag inspraak willen krijgen rondom topbeloningen.