WOR artikel 31 definitief aangepast

De wijziging in de Wet op ondernemingsraden met betrekking tot het informatierecht van de ondernemingsraad is nu definitief. Aan artikel 31b van de WOR wordt een extra lid toegevoegd met betrekking tot informatie over uitzendkrachten.