Meer aandacht voor flexkrachten bij OR’en

Ondernemingsraden zijn dit jaar, ten opzichte van vorig jaar, meer bezig met de inzet van flexkrachten.