OR-leden kennen werkgeversbijdrage pensioen niet

Een meerderheid van de OR-leden weet niet wat de werkgever betaalt aan werkgeversbijdrage voor de pensioenen.
Delen: