Geen onderhandelingen meer budget medezeggenschapsraad

De Wet medezeggenschap op scholen zal zo worden aangepast dat medezeggenschapsraden binnenkort op bepaalde punten dezelfde rechten krijgen als ondernemingsraden.