Asscher verruimt bevoegdheden OR

Ondernemingsraden moeten instemmingsrecht krijgen bij wijzigingen van pensioenregelingen door pensioenfondsen en beter geu00efnformeerd worden over topinkomens van bestuurders. Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben hiervoor een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.