Initiatiefrecht blijft ondergeschoven kindje

Ondernemingsraden maken zelden gebruik van hun initiatiefrecht, zo blijkt uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, een groot onderzoek naar de stand van de medezeggenschap. 34 % van de OR'en heeft in 2015 geen gebruik gemaakt van dit recht en 27% een enkele keer.