Hoe kun je een ambtelijk secretaris ten volle benutten?

Het werk van de ondernemingsraad wordt steeds complexer. Dat stelt hoge eisen aan de individuele OR-leden en aan de ondernemingsraad als team. Voor de ondersteuning betekent dat verdere professionalisering.