Column: Liever eerder dan later

Momenteel zit ik in een adviestraject waarvoor de OR mij als adviseur u00e9u00e9n week voor de definitieve besluitvorming heeft ingehuurd. Als mijn hulp in een vroeger stadium was ingeroepen, had ik zeker meer kunnen betekenen voor deze OR.