Ondernemingsraad moet zijn stukken bekendmaken

Ondernemingsraden zijn verplicht om een verslag van hun vergaderingen openbaar te maken.