‘Beleid diversiteit Defensie heeft gefaald’

Het beleid om binnen Defensie de diversiteit en de acceptatie te verbeteren van vrouwen, LHBu2019s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen) en niet-etnische Nederlanders heeft de afgelopen jaren gefaald. Dat zeggen defensievakbond AFMP en marechausseevereniging Marver naar aanleiding van het rapport u2018Grenzen aan de Eenheidu2019 van het Sociaal Cultureel Planbureau.