Joeps Loep: directe participatie

De vraag komt telkens weer terug. In welke rol praat je als OR mee in pilots en verandertrajecten met directe participatie? En hoe pak je dat aan zonder je medezeggenschapsrechten op te geven?