Bekijk alle artikelen

Beeld gecreëerd met hulp van Dall-e.

Rechter verwerpt poging wantrouwige or om uitvoering van besluit te blokkeren

De or vindt dat de bestuurder adviesplichtige besluiten heeft genomen en stapt naar de Ondernemingskamer om de uitvoering te verbieden, maar krijgt van de rechter geen gelijk.

Hoge Raad: gratis gezonde lunch op werk is vrij van loonheffing

Hoge Raad: gratis gezonde lunch op werk is vrij van loonheffing

Tuinbouwer Koppert Cress heeft gelijk gekregen van de Hoge Raad: een gratis gezonde lunch voor medewerkers moet belastingvrij betaald kunnen worden via de WKR.

Beeld: Shutterstock

Ontslag om zwangerschap leidt tot forse vergoeding: wat is de rol van de or bij discriminatie?

De arbeidsovereenkomst van een werkneemster wordt niet verlengd. Vermoedelijk is dit vanwege haar zwangerschap, wat verboden onderscheid op grond van geslacht is. Wat zegt de kantonrechter hierover? En wat is de rol van de or bij het waarborgen van gelijke behandeling?

Beeld: Shutterstock

Billijke vergoeding voor ziek or-lid na ontslag

Na 2 jaar ziekte vraagt de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werknemer, tevens or-lid, berust in het ontslag maar houdt de werkgever wel aansprakelijk voor zijn burn-out. De rechter geeft hem gelijk.

Extra bevoegdheden toekennen aan de OR met een ondernemingsconvenant

Extra bevoegdheden toekennen aan de OR met een ondernemingsconvenant

De ondernemingsraad heeft dankzij de WOR tal van bevoegdheden die wettelijk van kracht zijn. Maar je kunt deze bevoegdheden als bedrijf uiteraard ook uitbreiden. In dat geval sluit je als OR een ondernemingsconvenant met de werkgever, op basis van artikel 32 van de WOR. Hoe werkt dat precies?

Vervoerder naar rechter na afwijzing verlofvoorstel door cor

Vervoerder naar rechter na afwijzing verlofvoorstel door cor

Arriva heeft vervangende toestemming gevraagd voor een wijziging in de vakantie- en verlofregeling. De centrale ondernemingsraad (cor) stemde eerder niet in met het voorstel. Nu was de kantonrechter nodig om de regeling alsnog in te voeren.

beeld: Shutterstock

Rechter: maandroosters zijn niet instemmingsplichtig

De kantonrechter doet een uitspraak in een geschil tussen Rijkswaterstaat en de or over normroosters. In 2023 werden voor 2 locaties geen roosters ter goedkeuring voorgelegd. De or eist bij de rechter instemming over deze roosters.

Dit is de termijn voor beroep op grond van Artikel 26 Wor

Dit is de termijn voor beroep op grond van Artikel 26 Wor

Volgens Artikel 25 lid 1 Wor moet de ondernemer de or om advies vragen over bepaalde voorgenomen besluiten. Als er geen advies wordt gevraagd of het advies wordt genegeerd, kan de or beroep instellen. Maar wanneer begint de beroepstermijn?

beeld: Shutterstock

Rechter: Spotify mag geen 19 medewerkers ontslaan zonder adviesaanvraag

Spotify ontslaat in Nederland 19 mensen en vraagt geen advies aan de or. In de Wmco staat immers dat pas bij 20 ontslagen sprake is van collectief ontslag. De ondernemingskamer fluit de streamingsdienst terug.

Rechter: ontslag op staande voet wegens 'je weet wel waarom' mag

Rechter: ontslag op staande voet wegens 'je weet wel waarom' mag

Is een korte verwijzing naar een eerder besproken incident voldoende onderbouwing van een ontslag op staande voet? Het gerechtshof oordeelt van wel.

Arbeidsongeval te wijten aan eigen schuld?

Arbeidsongeval te wijten aan eigen schuld?

Een werknemer begaat twee keer dezelfde fout en loopt ernstig letsel op. Heeft hij roekeloos gehandeld of heeft de werkgever zijn zorgplicht geschonden?

Wijziging pensioenregeling, kan dat zomaar?

Wijziging pensioenregeling, kan dat zomaar?

Een aantal (ex)werknemers eist dat de werkgever een ingevoerde wijziging van de pensioenregeling terugdraait. De rechtbank Rotterdam stelt zowel de eisers als de werkgever deels in het gelijk en deels in het ongelijk. Uiteindelijk trekt de werkgever aan het langste eind.

Als bestuurders de or negeren

Als bestuurders de or negeren

Bestuurders hielden de ondernemingsraad overal buiten, tijdens een overname en een fusie. Zo kreeg de or geen kans zich een oordeel te vormen, laat staan invloed uit te oefenen. Dat is in strijd met de beginselen van goed ondernemerschap, oordeelt de rechter.

De or en het recht op informatie

De or en het recht op informatie

Binnen een zorgorganisatie bestaat een medezeggenschapsstructuur met een centrale ondernemingsraad en verschillende ondernemingsraden voor diverse diensten en onderdelen. De bestuurder van een van de resultaatverantwoordelijke eenheden verschilt met de or van mening over het informatierecht van de or en over de taken die de or zichzelf stelt.

Benadeling door niet-betalen compensatie nachtwerk 

Benadeling door niet-betalen compensatie nachtwerk

Niet in de nacht werken, wel vrijgesteld zijn als or-lid. Terecht of onterecht geen compensatie?

Seksuele intimidatie en ontslagvergoeding  

Seksuele intimidatie en ontslagvergoeding

Seksueel grensoverschrijdend gedrag leidt tot de ontbinding van een arbeidsovereenkomst. Het gebrek aan waarborgen van de werkgever om dit gedrag te voorkomen, beïnvloedt wel de mate van verwijtbaarheid van de werknemer.

Heeft de or een rol bij groene arbeidsvoorwaarden?

Heeft de or een rol bij groene arbeidsvoorwaarden?

Vanaf 1 juli 2024 zijn werkgevers met 100 of meer werknemers verplicht om te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers. Op deze manier kan de CO2-uitstoot worden gemonitord. Is hierbij ook een rol weggelegd voor de or?

Vordering thuiswerker tot betaling achterstallig loon afgewezen

Vordering thuiswerker tot betaling achterstallig loon afgewezen

Een thuiswerker moest 10 minuten voor het begin van elke dienst inloggen, en klaar zitten om op tijd te beginnen. Zij claimt dat deze procedure geen 10, maar 30 minuten tijd kostte. Deze tijd werd niet betaald. Zij vordert voor de kantonrechter betaling van loon over de helft van deze tijd.