Bekijk alle artikelen

Beeld: Shutterstock

Wat is een redelijke termijn voor advies of instemming?

Onze ondernemingsraad houdt in overleg met onze bestuurder al sinds jaar en dag vast aan een 6-wekentermijn waarin we een advies of instemming gereed hebben. Kan hiervan afgeweken worden? In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoordt elke week een expert een vakinhoudelijke vraag.

Beeld: Shutterstock

Moet mijn or bij een fusie opgaan in een bor?

Als organisaties gaan fuseren, komt vaak de vraag aan de or's om met elkaar een bijzondere ondernemingsraad (bor) te vormen. De Wor-bestuurders brengen dit dan alsof het een gebruikelijke stap is, of zelfs een verplichting van de or's. Maar is dat wel zo? In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoordt elke week een expert een vakinhoudelijke vraag.

Beeld: Shutterstock

Heeft de or instemmingsrecht op verplichte training voor personeel?

De directie wil een bepaalde groep medewerkers een verplichte training aanbieden. Is hier het instemmingsrecht op van toepassing? In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoordt elke week een expert een vakinhoudelijke vraag.

Beeld: Shutterstock

Geldt ontslagbescherming or-leden ook na afloop or-lidmaatschap?

"Ik weet dat een or-lid tot 2 jaar na het lidmaatschap bescherming geniet. Maar hoe zit het als de or eerder wordt opgeheven?" In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoordt elke week een expert een vakinhoudelijke vraag.

Beeld gecreëerd met hulp van Dall-e.

Hoeveel or-leden heb je nodig voor een vergadering?

Voor het houden van een rechtsgeldige vergadering en het maken van afspraken met de bestuurder, is een minimum aantal or-leden vereist. Maar wat is dat minimumaantal? In deze rubriek behandelt de SER vragen over medezeggenschap in de dagelijkse praktijk.

Beeld gecreëerd met hulp van Dall-e.

Wat is de houdbaarheidstermijn van een advies?

"Wij hebben geadviseerd over een voorgenomen besluit, maar het invoeren van dat besluit laat op zich wachten en ondertussen is onze markt snel aan het veranderen. Kunnen we de bestuurder aangeven dat ons advies niet meer geldig is?" In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoordt elke week een expert een vakinhoudelijke vraag.

beeld: Shutterstock

Moet het verslag van de or-vergadering verplicht openbaar worden gemaakt?

"Is het verplicht om het verslag van vergaderingen van de ondernemingsraad openbaar te maken voor de achterban?" In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoordt elke week een expert een vakinhoudelijke vraag.

beeld gegenereerd met behulp van Dall-e

Hoe je als or impact maakt in een internationale matrixorganisatie

'Wij zijn een or van een techbedrijf met een vestiging in Nederland. We werken als een matrixorganisatie waarin medewerkers in internationale business units werken. Onze WOR-bestuurder is regiomanager van een van de business units. Ze geeft aan vaak niet op de hoogte te zijn van ontwikkelingen die de Nederlandse onderneming treffen, omdat zij vaak laat of helemaal niet wordt geïnformeerd. Hoe kunnen we als or toch van betekenis zijn?'

Beeld: Shutterstock

Wat zijn de rechten van een pvt ten opzichte van or?

Wij hebben minder dan 50 personeelsleden in dienst en hebben daarom een personeelsvertegenwoordiging (pvt). Hoe zit het met de rechten van een pvt ten opzichte van een ondernemingsraad?

Moeten alle leden van de ondernemingsraad in Nederland wonen?

Moeten alle leden van de ondernemingsraad in Nederland wonen?

Een collega die zich verkiesbaar wil stellen voor de ondernemingsraad heeft ook plannen om voor langere tijd te verhuizen naar een buitenland. Kan zo iemand zich dan wel verkiesbaar stellen?

Adviesaanvraag: openlijk of vertrouwelijk?

Adviesaanvraag: openlijk of vertrouwelijk?

Kan een adviesaanvraag met betrekking tot een reorganisatie, inclusief het advies van de or en het besluit van de directie, openbaar gemaakt worden voor het personeel? Of is het mogelijk om deze documenten vertrouwelijk te houden?

beeld: Shutterstock

Regels organogram: hoe en waar moet de or worden vermeld?

Wat zijn precies de regels bij het vermelden van de ondernemingsraad in een organogram?  

verkiezingscampagne ondernemingsraad

Wat als er weinig animo is voor de ondernemingsraad?

Wij hebben voor het eerst verkiezingen voor de ondernemingsraad. Er zijn net zoveel kandidaten als zetels. Moet je dan nog verkiezingen houden? Wellicht wil de achterban geen or?

Roosters aanpassen zonder instemming, dat kan toch niet?

Roosters aanpassen zonder instemming, dat kan toch niet?

Onze bestuurder heeft drie weken geleden de roosters aangepast, zonder instemming van de ondernemingsraad. Het wijzigen van de roosters was al maanden onderwerp van gesprek, maar we zijn er niet uitgekomen. De or heeft de nietigheid ingeroepen en aangekondigd naar de kantonrechter te stappen. De bestuurder heeft daarop voorgesteld de bedrijfscommissie in te schakelen. Wat houdt dit in en is dat verstandig?

beeld: Shutterstock

Tijd voor or-werk: hoeveel heb je nodig?

De Wor gaat ervan uit dat or-werk óók werk is en je dit in principe doet binnen de normale werktijden. Maar hoeveel tijd mag je nodig voor je or-werk? In deze rubriek bespreekt de SER vragen over medezeggenschap in de dagelijkse praktijk.

Heeft de ondernemingsraad een leidinggevende?

Heeft de ondernemingsraad een leidinggevende?

Is de voorzitter functioneel leidinggevende van de overige or-leden? Oftewel, wie praat met een or-lid als er iets niet goed gaat?

Wat te doen met de or bij een overgang van onderneming?

Wat te doen met de or bij een overgang van onderneming?

Wij zijn een ondernemingsraad van een chemiebedrijf. Onlangs is bekend gemaakt dat een onderdeel verzelfstandigd wordt en zal worden overgenomen door een Amerikaanse onderneming. Vanwege de verzelfstandiging zullen personeel en activiteiten eerst naar een aparte BV worden verplaatst. Deze BV blijft ongeveer een jaar onder de vleugels van ons bedrijf fungeren, maar zal wel zo veel als mogelijk zelfstandig functioneren. De or is om advies gevraagd en we staan positief tegenover deze ontwikkeling. Maar wat moeten we met de medezeggenschap doen tijdens dit jaar? Moet er een aparte or worden ingesteld? En hoe regelen we dat op een goede manier?

De stemmen staken, wat nu? 

De stemmen staken, wat nu?

De or is intern verdeeld over een uit te brengen advies. Wat gebeurt er als de stemmen staken?