Bekijk alle artikelen

verkiezingscampagne ondernemingsraad

Wat als er weinig animo is voor de ondernemingsraad?

Wij hebben voor het eerst verkiezingen voor de ondernemingsraad. Er zijn net zoveel kandidaten als zetels. Moet je dan nog verkiezingen houden?...

Roosters aanpassen zonder instemming, dat kan toch niet?

Roosters aanpassen zonder instemming, dat kan toch niet?

Onze bestuurder heeft drie weken geleden de roosters aangepast, zonder instemming van de ondernemingsraad. Het wijzigen van de roosters was al...

Tijd voor or-werk: hoeveel heb je nodig?

Tijd voor or-werk: hoeveel heb je nodig?

De WOR gaat ervan uit dat or-werk óók werk is en je dit in principe doet binnen de normale werktijden. Soms is dat moeilijk, bijvoorbeeld als je in...

Heeft de ondernemingsraad een leidinggevende?

Heeft de ondernemingsraad een leidinggevende?

Is de voorzitter functioneel leidinggevende van de overige or-leden? Oftewel, wie praat met een or-lid als er iets niet goed gaat?

Wat te doen met de or bij een overgang van onderneming?

Wat te doen met de or bij een overgang van onderneming?

Wij zijn een ondernemingsraad van een chemiebedrijf. Onlangs is bekend gemaakt dat een onderdeel verzelfstandigd wordt en zal worden overgenomen door...

De stemmen staken, wat nu? 

De stemmen staken, wat nu?

De or is intern verdeeld over een uit te brengen advies. Wat gebeurt er als de stemmen staken?

Onderdeelcommissie kiezen?

Onderdeelcommissie kiezen?

Bij ons is wat onduidelijkheid ontstaan over de vraag of we verkiezingen moeten organiseren voor een Onderdeelcommissie (OC). Is dit nu wel of niet...

Extra assessments uitvoeren, kan dat zomaar?

Extra assessments uitvoeren, kan dat zomaar?

Onze bestuurder heeft extra assessments georganiseerd op een afdeling om te beoordelen of medewerkers op de juiste plek binnen onze organisatie...

Leidinggevende zit in de or 

Leidinggevende zit in de or

Mag een leidinggevende, dus een manager met een leidinggevende functie zitting hebben in de or?

123RF

Een or-voorzitter van buiten, kan dat?

De voorzitter van onze or stopt met het voorzitterschap. Is het toegestaan dat een niet-or-lid het voorzitterschap overneemt?

Welke rechten heeft een pvt? (foto: Pixabay)

Wat zijn de rechten van een pvt?

De pvt heeft minder wettelijke bevoegdheden dan een ondernemingsraad. Dat is ons bekend. Maar welke rechten heeft een pvt dan wel?

CAO wordt niet nageleefd

CAO wordt niet nageleefd

Onze bestuurder weigert de CAO na te leven, ook nadat de ondernemingsraad hem daarop gewezen heeft. Wat staat ons nu te doen?

Welke informatie over gevaarlijke stoffen mag de or opvragen?

Welke informatie over gevaarlijke stoffen mag de or opvragen?

De ondernemingsraad speelt een grote rol bij de veiligheid en gezondheid van werknemers. In arbowetgeving is neergelegd dat werknemers en werkgevers...

(Foto: Pixabay)

Wat is leidend voor het aantal or-zetels?

Wat is voor het aantal zetels van een ondernemingsraad leidend: de formatie of de bezetting binnen de organisatie?

Bestaat een "bovenwettelijke adviesaanvraag"?

Bestaat een "bovenwettelijke adviesaanvraag"?

Onze bestuurder wil een kleine beleidswijziging doorvoeren. Wij willen toch een adviesaanvraag hierover, omdat deze 'kleine beleidswijziging' onrust...

Adviesaanvraag met geheimhouding, kan dat?

Adviesaanvraag met geheimhouding, kan dat?

Wij hebben als or een advies uitgebracht op een adviesaanvraag waar een geheimhouding op rustte. Nu heeft de HR-manager verboden om het advies van de...

'Liever niet de HR-adviseur als preventiemedewerker'

'Liever niet de HR-adviseur als preventiemedewerker'

In ons arbobeleidsplan staat dat de HR-adviseur de rol vervult van preventiemedewerker. Wij zien dit liever anders, maar het plan is enkele maanden...

Wanneer is een verandering belangrijk genoeg voor advies?

Wanneer is een verandering belangrijk genoeg voor advies?

De werkgever wil twee kleine afdelingen waar elk maar een paar mensen werken samenvoegen. Is dit belangrijk genoeg voor een adviesaanvraag aan de...

Een roosterwijziging doorvoeren

Een roosterwijziging doorvoeren

De bestuurder wil overstappen van een vijfploegensysteem naar een drieploegendienstsysteem. Wat kan of moet de or nu doen?

Laten weten dat je je or-kandidaat stelt

Laten weten dat je je or-kandidaat stelt

Ben je verplicht om bij je teamleider te melden dat je je kandidaat stelt voor de ondernemingsraad?