Alcohol- en drugsbeleid: waar de OR op moet letten

Als een onderneming een controlebeleid voor alcohol- en drugs wil invoeren, dan is daarvoor de instemming van de ondernemingsraad nodig. De OR zal goed moeten kijken of het voorgenomen beleid voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De OR moet ook beoordelen of de maatregel in verhouding staat tot de risicou2019s.